h1

h2

h3

h4

h5
h6
JC
XT 01
MÁY SEAL MÀNG NHÔM
Máy seal màng nhôm công nghiệp tự động SR-2000A

Máy seal màng nhôm công nghiệp tự động SR-2000A

Model: SR-2000A (Gồm VAT)
Giá: 75.600.000 VNĐ
Máy seal màng nhôm công nghiệp tự động SR-3000A

Máy seal màng nhôm công nghiệp tự động SR-3000A

Model: SR-3000A (Gồm VAT)
Giá: 97.200.000 VNĐ
Máy seal màng nhôm công nghiệp tự động SR-4000A

Máy seal màng nhôm công nghiệp tự động SR-4000A

Model: SR-4000A (Gồm VAT)
Giá: 140.400.000 VNĐ
Máy seal màng nhôm công nghiệp tự động SR-4000B

Máy seal màng nhôm công nghiệp tự động SR-4000B

Model: SR-4000B (Gồm VAT)
Giá: 91.800.000 VNĐ
Máy seal màng nhôm công nghiệp tự động SR-4000X

Máy seal màng nhôm công nghiệp tự động SR-4000X

Model: SR-4000X (Gồm VAT)
Giá: 199.800.000 VNĐ
Máy seal màng nhôm công nghiệp tự động SR-5000B

Máy seal màng nhôm công nghiệp tự động SR-5000B

Model: SR-5000B (Gồm VAT)
Giá: 118.800.000 VNĐ
Máy seal màng nhôm công nghiệp tự động SR-6000A

Máy seal màng nhôm công nghiệp tự động SR-6000A

Model: SR-6000A (Gồm VAT)
Giá: 129.600.000 VNĐ
Máy seal màng nhôm công nghiệp tự động SR-6000B

Máy seal màng nhôm công nghiệp tự động SR-6000B

Model: SR-6000B (Gồm VAT)
Giá: 172.800.000 VNĐ
Gọi ngay SMS Chỉ Đường
Zalo