h1

h2

h3

h4

h5
h6
XT 01
Máy đóng gói ngang dạng nằm
Máy đóng gói kiểu nằm tự động

Máy đóng gói kiểu nằm tự động

Model: PRO-350A (Gồm VAT)
Giá: 253.000.000 VNĐ
Máy đóng gói kẹo viên kiểu nằm 1 mâm cấp liệu tự động

Máy đóng gói kẹo viên kiểu nằm 1 mâm cấp liệu tự động

Model: PRO-1000A (Gồm VAT)
Giá: 253.000.000 VNĐ
Gọi ngay SMS Chỉ Đường
Zalo