h1

h2

h3

h4

h5
h6
XT 01
MÁY ĐÓNG ĐAI - QUẤN MÀNG
Máy đóng đai thùng Carton tự động BDA200

Máy đóng đai thùng Carton tự động BDA200

Model: DBA200 (Gồm VAT)
Giá: 66.000.000 VNĐ
Máy đóng đai thùng Carton tự động DBA200L

Máy đóng đai thùng Carton tự động DBA200L

Model: DBA200L (Gồm VAT)
Giá: 107.800.000 VNĐ
Máy đóng đai thùng Carton tự động 55ARL

Máy đóng đai thùng Carton tự động 55ARL

Model: 55ARL (Gồm VAT)
Giá: 203.500.000 VNĐ
Máy đóng đai thùng Carton bán tự động KZ900

Máy đóng đai thùng Carton bán tự động KZ900

Model: KZ900 (Gồm VAT)
Giá: 16.500.000 VNĐ
Máy đóng đai thùng Carton bán tự động KZ900L

Máy đóng đai thùng Carton bán tự động KZ900L

Model: KZ900L (Gồm VAT)
Giá: 16.500.000 VNĐ
Máy quấn màng PE bán tự động DBC800

Máy quấn màng PE bán tự động DBC800

Model: DBC800 (Gồm VAT)
Giá: 27.500.000 VNĐ
Máy quấn màng PE bán tự động DBC800S

Máy quấn màng PE bán tự động DBC800S

Model: DBC800S (Gồm VAT)
Giá: 33.000.000 VNĐ
Gọi ngay SMS Chỉ Đường
Zalo