h1

h2

h3

h4

h5
h6
XT 01
MÁY DÁN NHÃN
Máy dán nhãn chai tròn bán tự động CJ-50

Máy dán nhãn chai tròn bán tự động CJ-50

Model: CJ-50 (Gồm VAT)
Giá: 14.400.000 VNĐ
Máy dán nhãn chai tròn bán tự động CJ-50C

Máy dán nhãn chai tròn bán tự động CJ-50C

Model: CJ-50C (Gồm VAT)
Giá: 19.800.000 VNĐ
Máy dán nhãn mặt phẳng bán tự động MT-150

Máy dán nhãn mặt phẳng bán tự động MT-150

Model: MT-150 (Gồm VAT)
Giá: 38.500.000 VNĐ
Máy dán nhãn chai tròn nhỏ bán tự động

Máy dán nhãn chai tròn nhỏ bán tự động

Model: XL-T801 (Gồm VAT)
Giá: 44.000.000 VNĐ
Máy dán nhãn Tròn/Vuông đa năng

Máy dán nhãn Tròn/Vuông đa năng

Model: PP-T616 (Gồm VAT)
Giá: 93.500.000 VNĐ
Máy dán nhãn 2 mặt hông bán tự động

Máy dán nhãn 2 mặt hông bán tự động

Model: PP-T916 (Gồm VAT)
Giá: 198.000.000 VNĐ
Máy dán nhãn MINI chai tròn tự động

Máy dán nhãn MINI chai tròn tự động

Model: TRLM-120A (Gồm VAT)
Giá: 77.000.000 VNĐ
Máy dán nhãn MINI chai tròn tự động

Máy dán nhãn MINI chai tròn tự động

Model: TRLM-120B (Gồm VAT)
Giá: 77.000.000 VNĐ
Máy dán nhãn MINI mặt phẳng tự động

Máy dán nhãn MINI mặt phẳng tự động

Model: TFLM-120 (Gồm VAT)
Giá: 77.000.000 VNĐ
Máy dán nhãn chai tròn tự động

Máy dán nhãn chai tròn tự động

Model: RF-200 (Gồm VAT)
Giá: 132.000.000 VNĐ
Máy dán nhãn chai tròn tự động

Máy dán nhãn chai tròn tự động

Model: RF-200P (Gồm VAT)
Giá: 132.000.000 VNĐ
Máy dán nhãn mặt phẳng tự động

Máy dán nhãn mặt phẳng tự động

Model: RF-200T (Gồm VAT)
Giá: 132.000.000 VNĐ
Máy dán nhãn 2 mặt hông tự động

Máy dán nhãn 2 mặt hông tự động

Model: RF-200D (Gồm VAT)
Giá: 418.000.000 VNĐ
Máy dán nhãn chai tròn tự động 160A

Máy dán nhãn chai tròn tự động 160A

Model: ARLM-160A (Gồm VAT)
Giá: 88.000.000 VNĐ
Máy dán nhãn chai tròn tự động 160B

Máy dán nhãn chai tròn tự động 160B

Model: ARLM-160B (Gồm VAT)
Giá: 93.500.000 VNĐ
Gọi ngay SMS Chỉ Đường
Zalo