h1

h2

h3

h4

h5
h6
XT 01
Máy chiết rót tự động
Máy chiết rót tự động 1 vòi Bơm Thùy Servo Motor

Máy chiết rót tự động 1 vòi Bơm Thùy Servo Motor

Model: PP-GTX-900A (Gồm VAT)
Giá: 88.000.000 VNĐ
Máy chiết rót tự động 1 vòi Piston

Máy chiết rót tự động 1 vòi Piston

Model: AT-G1WGD1000 (Gồm VAT)
Giá: 55.000.000 VNĐ
Máy chiết rót đứng 01 vòi tự động

Máy chiết rót đứng 01 vòi tự động

Model: PP-GZ-1000 (Gồm VAT)
Giá: 99.000.000 VNĐ
Máy chiết rót tự động 4 vòi BƠM NHU ĐỘNG

Máy chiết rót tự động 4 vòi BƠM NHU ĐỘNG

Model: PP-FND-4 (Gồm VAT)
Giá: 115.500.000 VNĐ
Máy chiết rót tự động 4 vòi BƠM TỪ

Máy chiết rót tự động 4 vòi BƠM TỪ

Model: PP-FBT-4 (Gồm VAT)
Giá: 115.500.000 VNĐ
Dây chuyền Chiết rót Siết nắp tự động 6 vòi BƠM TỪ

Dây chuyền Chiết rót Siết nắp tự động 6 vòi BƠM TỪ

Model: PRO-FBT-6 (Gồm VAT)
Giá: 231.000.000 VNĐ
Dây chuyền Chiết rót Siết nắp tự động 6 vòi BƠM NHU ĐỘNG

Dây chuyền Chiết rót Siết nắp tự động 6 vòi BƠM NHU ĐỘNG

Model: PRO-FND-6 (Gồm VAT)
Giá: 231.000.000 VNĐ
Máy chiết rót dịch lỏng 2~12 đầu PISTON tự động

Máy chiết rót dịch lỏng 2~12 đầu PISTON tự động

Model: HZGY1000-4D (Gồm VAT)
Giá: 176.000.000 VNĐ
Máy chiết rót dịch sệt 2~12 đầu PISTON tự động

Máy chiết rót dịch sệt 2~12 đầu PISTON tự động

Model: HZGG1000-4D (Gồm VAT)
Giá: 209.000.000 VNĐ
Máy chiết và siết nắp chai Tinh dầu 3 in 1 tự động dạng xoay

Máy chiết và siết nắp chai Tinh dầu 3 in 1 tự động dạng xoay

Model: GCFC-3in1-Series (Gồm VAT)
Giá: 396.000.000 VNĐ
Máy chiết và siết nắp tự động tốc độ cao

Máy chiết và siết nắp tự động tốc độ cao

Đã gồm VAT
Giá: 871.200.000 VNĐ
Máy chiết rót nước suối 3 in 1 (Rửa-Chiết-Siết) kiểu xoay tự động

Máy chiết rót nước suối 3 in 1 (Rửa-Chiết-Siết) kiểu xoay tự động

Model: PRO-3in1-W883 (Gồm VAT)
Giá: 550.000.000 VNĐ
Gọi ngay SMS Chỉ Đường
Zalo