h1

h2

h3

h4

h5
h6
JC
XT 01
MÁY CHIẾT RÓT TỰ ĐỘNG
Máy chiết rót tự động 1 vòi Bơm Từ để bàn

Máy chiết rót tự động 1 vòi Bơm Từ để bàn

Model: TF-M5-1 (Gồm VAT 8%)
Giá: 33.480.000 VNĐ
Máy chiết rót tự động 2 vòi Bơm Từ để bàn

Máy chiết rót tự động 2 vòi Bơm Từ để bàn

Model: TF-M5-2 (Gồm VAT 8%)
Giá: 44.280.000 VNĐ
Máy chiết rót tự động 4 vòi Bơm Từ Mini

Máy chiết rót tự động 4 vòi Bơm Từ Mini

Model: GZL-80BT4 (Gồm VAT 8%)
Giá: 70.200.000 VNĐ
Máy chiết rót tự động 4 vòi Bơm Nhu Động

Máy chiết rót tự động 4 vòi Bơm Nhu Động

Model: PRO-FND-4 (Gồm VAT 8%)
Giá: 108.000.000 VNĐ
Máy chiết rót tự động 4 vòi Bơm Từ

Máy chiết rót tự động 4 vòi Bơm Từ

Model: PRO-FBT-4 (Gồm VAT 8%)
Giá: 108.000.000 VNĐ
Máy chiết rót tự động 1 vòi Piston

Máy chiết rót tự động 1 vòi Piston

Model: GZ-1000C (Gồm VAT 8%)
Giá: 108.000.000 VNĐ
Máy chiết rót 1 vòi Bơm Bánh Răng tự động

Máy chiết rót 1 vòi Bơm Bánh Răng tự động

Model: GZ-60L (Gồm VAT 8%)
Giá: 162.000.000 VNĐ
Máy chiết rót tự động 1 vòi kiểu dò tìm

Máy chiết rót tự động 1 vòi kiểu dò tìm

Model: GJC-ATF-1 (Gồm VAT 8%)
Giá: 178.200.000 VNĐ
Máy chiết rót tự động 2 vòi Bơm từ tính 60L

Máy chiết rót tự động 2 vòi Bơm từ tính 60L

Model: GJC-ALF-M60-2S (Gồm VAT 8%)
Giá: 178.200.000 VNĐ
Máy chiết rót nước xả vải 1 vòi tự động 5L

Máy chiết rót nước xả vải 1 vòi tự động 5L

Model: RF-1G (Gồm VAT 8%)
Giá: 216.000.000 VNĐ
Máy chiết rót tự động 2 vòi kiểu dò tìm

Máy chiết rót tự động 2 vòi kiểu dò tìm

Model: RF-2GY (Gồm VAT 8%)
Giá: 507.600.000 VNĐ
Máy chiết rót tự động 4 vòi Piston Servo Motor

Máy chiết rót tự động 4 vòi Piston Servo Motor

Model: RF-4G (Gồm VAT 8%)
Giá: 378.000.000 VNĐ
Máy chiết rót tự động 6 vòi Piston Servo Motor

Máy chiết rót tự động 6 vòi Piston Servo Motor

Model: RF-6G (Gồm VAT 8%)
Giá: 432.000.000 VNĐ
Máy chiết rót tự động 6 vòi piston servo chuyển động ngang

Máy chiết rót tự động 6 vòi piston servo chuyển động ngang

Model: RF-6GZ (Gồm VAT 8%)
Giá: 540.000.000 VNĐ
Máy chiết rót rượu yến 4~6 vòi chiết chân không tự động

Máy chiết rót rượu yến 4~6 vòi chiết chân không tự động

Model: RF-4GV (Gồm VAT 8%)
Giá: 378.000.000 VNĐ
Máy chiết rót nước suối 3 in 1 tự động

Máy chiết rót nước suối 3 in 1 tự động

Model: PRO-3in1-W883 (Gồm VAT 8%)
Giá: 594.000.000 VNĐ
Gọi ngay SMS Chỉ Đường
Zalo