h1

h2

h3

h4

h5
h6
JC
XT 01
Máy chiết rót bán tự động
Máy chiết son môi bán tự động

Máy chiết son môi bán tự động

Model: REX-C700 (Chưa VAT)
Giá: 9.500.000 VNĐ
Máy chiết rót dịch đặc khí nén

Máy chiết rót dịch đặc khí nén

Model: A02 (Gồm VAT)
Giá: 4.860.000 VNĐ
Máy chiết rót dịch đặc kéo tay

Máy chiết rót dịch đặc kéo tay

Model: New A03 (Chưa VAT)
Giá: 2.990.000 VNĐ
Máy chiết rót tinh dầu

Máy chiết rót tinh dầu

Model: GFK-280 (Chưa VAT)
Giá: 2.490.000 VNĐ
Máy chiết rót 1 vòi Bơm Từ Tính

Máy chiết rót 1 vòi Bơm Từ Tính

Model: GZL-80 (Gồm VAT)
Giá: 10.800.000 VNĐ
Máy chiết rót 2 vòi Bơm Từ Tính

Máy chiết rót 2 vòi Bơm Từ Tính

Model: GZL-80 (Gồm VAT)
Giá: 18.360.000 VNĐ
Máy chiết rót 1 vòi Bơm Nhu Động

Máy chiết rót 1 vòi Bơm Nhu Động

Model: GZL-80 (Gồm VAT)
Giá: 10.800.000 VNĐ
Máy chiết rót 2 vòi Bơm Nhu Động

Máy chiết rót 2 vòi Bơm Nhu Động

Model: GZL-80 (Gồm VAT)
Giá: 17.280.000 VNĐ
Máy chiết rót 1 vòi Bơm Thùy động cơ Servo

Máy chiết rót 1 vòi Bơm Thùy động cơ Servo

Model: GTX-900 (Gồm VAT)
Giá: 43.200.000 VNĐ
Máy chiết rót dịch đặc khí nén kiểu đứng bán tự động

Máy chiết rót dịch đặc khí nén kiểu đứng bán tự động

Model: PP-G1000 (Gồm VAT)
Giá: 27.000.000 VNĐ
Máy chiết rót Mỹ Phẩm gia nhiệt cánh khuấy

Máy chiết rót Mỹ Phẩm gia nhiệt cánh khuấy

Model: PP-G1000B (Gồm VAT)
Giá: 55.080.000 VNĐ
Máy chiết rót nước hoa bán tự động

Máy chiết rót nước hoa bán tự động

Model: SA-PF-4 (Gồm VAT)
Giá: 64.800.000 VNĐ
Máy chiết rót dịch sệt 1 vòi Piston

Máy chiết rót dịch sệt 1 vòi Piston

Model: G1WGD100 (Gồm VAT)
Giá: 12.960.000 VNĐ
Máy chiết rót Sa-Tế 1 vòi Piston bồn cánh khuấy ngang

Máy chiết rót Sa-Tế 1 vòi Piston bồn cánh khuấy ngang

Model: G1WGDB100 (Gồm VAT)
Giá: 29.160.000 VNĐ
Máy chiết rót Sa-Tế 2 vòi Piston bồn cánh khuấy ngang

Máy chiết rót Sa-Tế 2 vòi Piston bồn cánh khuấy ngang

Model: G2WGDB100 (Gồm VAT)
Giá: 39.960.000 VNĐ
Gọi ngay SMS Chỉ Đường
Zalo