h1

h2

h3

h4

h5
h6
XT 01
Máy chiết rót bán tự động
Máy chiết rót 1 vòi Bơm Thùy động cơ Servo

Máy chiết rót 1 vòi Bơm Thùy động cơ Servo

Model: GTX-900 (Gồm VAT)
Giá: 44.000.000 VNĐ
Máy chiết rót tinh dầu 1 vòi Bơm Màng GFK-280

Máy chiết rót tinh dầu 1 vòi Bơm Màng GFK-280

Model: GFK-280 (Gồm VAT)
Giá: 3.300.000 VNĐ
Máy chiết rót tinh dầu 1 vòi Bơm từ tính GZL-80

Máy chiết rót tinh dầu 1 vòi Bơm từ tính GZL-80

Model: GZL-80 (Gồm VAT)
Giá: 12.100.000 VNĐ
Máy chiết rót tinh dầu 2 vòi Bơm từ tính GZL-80

Máy chiết rót tinh dầu 2 vòi Bơm từ tính GZL-80

Model: GZL-80 (Gồm VAT)
Giá: 17.600.000 VNĐ
Máy chiết rót tinh dầu 1 vòi Bơm nhu động GZL-80

Máy chiết rót tinh dầu 1 vòi Bơm nhu động GZL-80

Model: GZL-80 (Gồm VAT)
Giá: 11.000.000 VNĐ
Máy chiết dịch đặc kéo tay

Máy chiết dịch đặc kéo tay

Model: A03 (Gồm VAT)
Giá: 5.500.000 VNĐ
Máy chiết rót dịch đặc khí nén

Máy chiết rót dịch đặc khí nén

Model: A02 (Gồm VAT)
Giá: 8.800.000 VNĐ
Máy chiết rót dịch đặc khí nén kiểu đứng bán tự động

Máy chiết rót dịch đặc khí nén kiểu đứng bán tự động

Model: PP-G1000 (Gồm VAT)
Giá: 27.500.000 VNĐ
Máy chiết rót chất lỏng 1 vòi bán tự động

Máy chiết rót chất lỏng 1 vòi bán tự động

Model: G1WYD100 (Gồm VAT)
Giá: 8.800.000 VNĐ
Máy chiết rót chất lỏng 2 vòi bán tự động

Máy chiết rót chất lỏng 2 vòi bán tự động

Model: G2WYD100 (Gồm VAT)
Giá: 17.600.000 VNĐ
Máy chiết rót dịch sệt 1 vòi bán tự động

Máy chiết rót dịch sệt 1 vòi bán tự động

Model: G1WGD100 (Gồm VAT)
Giá: 13.200.000 VNĐ
Máy chiết rót dịch sệt 2 vòi bán tự động

Máy chiết rót dịch sệt 2 vòi bán tự động

Model: G2WGD100 (Gồm VAT)
Giá: 26.400.000 VNĐ
Máy chiết rót Sa-Tế 2 vòi bán tự động bồn cánh khuấy ngang

Máy chiết rót Sa-Tế 2 vòi bán tự động bồn cánh khuấy ngang

Model: G2WGDB100 (Gồm VAT)
Giá: 40.700.000 VNĐ
Gọi ngay SMS Chỉ Đường
Zalo