h1

h2

h3

h4

h5
h6
JC
XT 01
MÁY CHIẾT RÓT SEMI-AUTO
Máy chiết rót tinh dầu

Máy chiết rót tinh dầu

Model: GFK-280 (Gồm VAT 8%)
Giá: 2.052.000 VNĐ
Máy chiết rót dịch đặc kéo tay

Máy chiết rót dịch đặc kéo tay

Model: New A03 (Gồm VAT 8%)
Giá: 3.240.000 VNĐ
Máy chiết rót dịch đặc khí nén

Máy chiết rót dịch đặc khí nén

Model: A02 (Gồm VAT 8%)
Giá: 4.860.000 VNĐ
Máy chiết rót nước hoa 1 vòi

Máy chiết rót nước hoa 1 vòi

Model: SA-PF-1 (Gồm VAT 8%)
Giá: 10.800.000 VNĐ
Máy chiết rót 1 vòi nước hoa

Máy chiết rót 1 vòi nước hoa

Model: SF-P-1 (Gồm VAT 8%)
Giá: 11.880.000 VNĐ
Máy chiết rót 2 vòi nước hoa

Máy chiết rót 2 vòi nước hoa

Model: SF-P-2 (Gồm VAT 8%)
Giá: 18.360.000 VNĐ
Máy chiết rót nước hoa 4 đầu chiết

Máy chiết rót nước hoa 4 đầu chiết

Model: SF-P-4E (Gồm VAT 8%)
Giá: 43.200.000 VNĐ
Máy chiết rót nước hoa 4 vòi bán tự động

Máy chiết rót nước hoa 4 vòi bán tự động

Model: SA-PF-4 (Gồm VAT 8%)
Giá: 64.800.000 VNĐ
Máy chiết rót 1 vòi Bơm Từ Tính

Máy chiết rót 1 vòi Bơm Từ Tính

Model: SF-M8-1 (Gồm VAT 8%)
Giá: 9.180.000 VNĐ
Máy chiết rót 2 vòi Bơm Từ Tính

Máy chiết rót 2 vòi Bơm Từ Tính

Model: SF-M8-2 (Gồm VAT 8%)
Giá: 15.120.000 VNĐ
Máy chiết rót 2 vòi Bơm Nhu Động

Máy chiết rót 2 vòi Bơm Nhu Động

Model: GZL-80 (Gồm VAT 8%)
Giá: 17.280.000 VNĐ
Máy chiết rót 1 vòi Bơm Nhu Động

Máy chiết rót 1 vòi Bơm Nhu Động

Model: GZL-80 (Gồm VAT 8%)
Giá: 10.800.000 VNĐ
Máy chiết rót 1 vòi bơm từ tính 15L

Máy chiết rót 1 vòi bơm từ tính 15L

Model: SF-M15-1 (Gồm VAT 8%)
Giá: 31.320.000 VNĐ
Máy chiết rót Bơm từ 1 vòi Servo Motor

Máy chiết rót Bơm từ 1 vòi Servo Motor

Model: SF-M12-1S (Gồm VAT 8%)
Giá: 32.400.000 VNĐ
Máy chiết rót Bơm Sứ ngành Dược phẩm

Máy chiết rót Bơm Sứ ngành Dược phẩm

Model: JCTCB-01 (Gồm VAT 8%)
Giá: 30.240.000 VNĐ
Máy chiết rót Piston Trục Vít

Máy chiết rót Piston Trục Vít

Model: PAF-1000 (Gồm VAT 8%)
Giá: 32.400.000 VNĐ
Máy chiết rót 1 vòi Bơm Thùy động cơ Servo

Máy chiết rót 1 vòi Bơm Thùy động cơ Servo

Model: GTX-900 (Gồm VAT 8%)
Giá: 48.600.000 VNĐ
Máy chiết đứng dịch lỏng/sệt khí nén

Máy chiết đứng dịch lỏng/sệt khí nén

Model: PP-K1000 (Gồm VAT 8%)
Giá: 21.600.000 VNĐ
Gọi ngay SMS Chỉ Đường
Zalo