h1

h2

h3

h4

h5
h6
JC
XT 01
MÁY CHIẾT - HÀN MIỆNG LY
Máy hàn miệng khay bán tự động

Máy hàn miệng khay bán tự động

Model: PP-ETS-1 (Gồm VAT 8%)
Giá: 27.000.000 VNĐ
Máy hàn ly màng cuộn tịnh tiến 2 đầu hàn nhiệt tự động

Máy hàn ly màng cuộn tịnh tiến 2 đầu hàn nhiệt tự động

Model: HH-FBJ-2L (Gồm VAT 8%)
Giá: 216.000.000 VNĐ
Máy hàn ly màng cuộn mâm xoay 2 đầu hàn nhiệt tự động

Máy hàn ly màng cuộn mâm xoay 2 đầu hàn nhiệt tự động

Model: HH-FBJ-2R (Gồm VAT 8%)
Giá: 270.000.000 VNĐ
Máy chiết ly và hàn ly màng lá mâm xoay tự động

Máy chiết ly và hàn ly màng lá mâm xoay tự động

Model: HH-VFBJ-2P (Gồm VAT 8%)
Giá: 334.800.000 VNĐ
Gọi ngay SMS Chỉ Đường
Zalo