h1

h2

h3

h4

h5
h6
JC
XT 01
MÁY BƠM
Bơm từ tính 3L/phút

Bơm từ tính 3L/phút

Model: MG213XP02B17 (Gồm VAT 10%)
Giá: 4.070.000 VNĐ
Bơm từ tính 6L/phút

Bơm từ tính 6L/phút

Model: MG218XP02B23 (Gồm VAT 10%)
Giá: 4.620.000 VNĐ
Bơm từ tính 8L/phút

Bơm từ tính 8L/phút

Model: MG222XP02B22 (Gồm VAT 10%)
Giá: 4.950.000 VNĐ
Bơm từ tính 12L/phút

Bơm từ tính 12L/phút

Model: MG222XP02B25 (Gồm VAT 10%)
Giá: 6.050.000 VNĐ
Bơm từ tính 15L/phút

Bơm từ tính 15L/phút

Model: MG222XP02B25 (Gồm VAT 10%)
Giá: 6.600.000 VNĐ
Bơm từ tính 13.5L/phút (Chống ăn mòn)

Bơm từ tính 13.5L/phút (Chống ăn mòn)

Model: MG219XP02D27P (Gồm VAT 10%)
Giá: 6.600.000 VNĐ
Bơm từ tính 45L/phút Servo Motor

Bơm từ tính 45L/phút Servo Motor

Model: MG235XP02F60 (Gồm VAT 10%)
Giá: 19.800.000 VNĐ
Bơm từ tính 78L/phút Servo Motor

Bơm từ tính 78L/phút Servo Motor

Model: MG235XP02G90 (Gồm VAT 10%)
Giá: 24.200.000 VNĐ
Bơm từ tính 120L/phút Servo Motor

Bơm từ tính 120L/phút Servo Motor

Model: MG259XP02G120
Giá: 28.600.000 VNĐ
Bơm màng DP-521

Bơm màng DP-521

Model: DP-521 (Gồm VAT 10%)
Giá: 99.000 VNĐ
Bơm cánh quạt Mini ZMB

Bơm cánh quạt Mini ZMB

Model: ZMB Series (Gồm VAT 10%)
Giá: 1.430.000 VNĐ
Gọi ngay SMS Chỉ Đường
Zalo