h1

h2

h3

h4

h5
h6
JC
XT 01
LK Máy đóng gói
Đồng hồ điều khiển nhiệt độ AISET NGG-3000

Đồng hồ điều khiển nhiệt độ AISET NGG-3000

Model: NGG-3410V-1 K (Chưa VAT)
Giá: 750.000 VNĐ
Đồng hồ điều kiển nhiệt độ YUDIAN chính hãng

Đồng hồ điều kiển nhiệt độ YUDIAN chính hãng

Model: AI-207D1GL0 (Chưa VAT)
Giá: 900.000 VNĐ
Đồng hồ điều khiển nhiệt độ A&A XMTG (SSR)

Đồng hồ điều khiển nhiệt độ A&A XMTG (SSR)

Model: XMTG-8181P (SSR) Chưa VAT
Giá: 680.000 VNĐ
Đồng hồ điều khiển nhiệt độ A&A XMTG (RELAY)

Đồng hồ điều khiển nhiệt độ A&A XMTG (RELAY)

Model: XMTG-8181P (RELAY) Chưa VAT
Giá: 680.000 VNĐ
Đồng hồ điều khiển nhiệt độ A&A XMTE (SSR)

Đồng hồ điều khiển nhiệt độ A&A XMTE (SSR)

Model: XMTE-8181P (SSR) Chưa VAT
Giá: 680.000 VNĐ
Đồng hồ điều khiển nhiệt độ A&A XMTE (RELAY)

Đồng hồ điều khiển nhiệt độ A&A XMTE (RELAY)

Model: XMTE-8181P (RELAY) Chưa VAT
Giá: 680.000 VNĐ
Mắt đọc điểm WAYTOP

Mắt đọc điểm WAYTOP

Model: WMS-RG22 (Chưa VAT)
Giá: 600.000 VNĐ
Mắt đọc điểm AISET GDJ-612

Mắt đọc điểm AISET GDJ-612

Model: GDJ-612 (Chưa VAT)
Giá: 750.000 VNĐ
HMI Máy đóng gói Mini

HMI Máy đóng gói Mini

Model: AMZ043W01RPGA (Chưa VAT)
Giá: 2.000.000 VNĐ
HMI Máy đóng gói chất lỏng mini (PP-200L-3S)

HMI Máy đóng gói chất lỏng mini (PP-200L-3S)

Model: HMI-PP-200L-3S (Chưa VAT)
Giá: 2.000.000 VNĐ
HMI điều khiển máy đóng gói đứng YF-165L

HMI điều khiển máy đóng gói đứng YF-165L

Model: YF-165L (Chưa VAT)
Giá: 4.000.000 VNĐ
HMI điều khiển máy đóng gói đứng YF-167L

HMI điều khiển máy đóng gói đứng YF-167L

Model: YF-167L (Chưa VAT)
Giá: 4.500.000 VNĐ
Đầu vít định lượng

Đầu vít định lượng

Model: AFH-100 (Chưa VAT)
Giá: 45.000.000 VNĐ
Cục chặn màng ABS 83x25

Cục chặn màng ABS 83x25

ĐVT: Cặp (Chưa VAT)
Giá: 200.000 VNĐ
Hộp chỉnh lưu máy đóng gói 220V

Hộp chỉnh lưu máy đóng gói 220V

Model: YFDZ2012ZLB-220V (Chưa VAT)
Giá: 2.500.000 VNĐ
Step Driver (Bộ điều khiển động cơ bước)

Step Driver (Bộ điều khiển động cơ bước)

Model: YF2606 (Chưa VAT)
Giá: 2.500.000 VNĐ
Step Driver (Bộ điều khiển động cơ bước)

Step Driver (Bộ điều khiển động cơ bước)

Model: 2H806 (Chưa VAT)
Giá: 2.500.000 VNĐ
Dưỡng bao bì (Former)

Dưỡng bao bì (Former)

Tùy chọn (Chưa VAT)
Giá: 3.000.000 VNĐ
Gọi ngay SMS Chỉ Đường
Zalo