h1

h2

h3

h4

h5
h6
JC
XT 01
LK Máy chiết rót
Vòi chiết răng trong 22.5mm

Vòi chiết răng trong 22.5mm

MH: V22.5 (Chưa VAT)
Giá: 250.000 VNĐ
Vòi chiết răng trong 13mm

Vòi chiết răng trong 13mm

MH: V13x55 (Chưa VAT)
Giá: 250.000 VNĐ
Vòi chiết A02 & A03

Vòi chiết A02 & A03

150.000đ (Chưa VAT)
Giá: 150.000 VNĐ
Bộ điều chỉnh tốc độ Bơm Từ/ Bơm Nhu Động

Bộ điều chỉnh tốc độ Bơm Từ/ Bơm Nhu Động

ĐVT: Bộ (Chưa VAT)
Giá: 100.000 VNĐ
Mạch điều khiển tốc độ Bơm Nhu Động

Mạch điều khiển tốc độ Bơm Nhu Động

Model: PWM-DC-BND (Chưa VAT)
Giá: 300.000 VNĐ
Mạch điều khiển tốc độ Bơm Từ Tính

Mạch điều khiển tốc độ Bơm Từ Tính

MH: PWM-DC-BTT (Chưa VAT)
Giá: 300.000 VNĐ
Mạch điều tốc động cơ chổi than 300W

Mạch điều tốc động cơ chổi than 300W

ĐVT: Cái (Chưa VAT)
Giá: 350.000 VNĐ
Van 1 chiều 4mm

Van 1 chiều 4mm

ĐVT: Cái (Chưa VAT)
Giá: 15.000 VNĐ
Van 1 chiều 6mm

Van 1 chiều 6mm

ĐVT: Cái (Chưa VAT)
Giá: 15.000 VNĐ
Van 1 chiều 8mm

Van 1 chiều 8mm

ĐVT: Cái (Chưa VAT)
Giá: 15.000 VNĐ
Van 1 chiều 10mm

Van 1 chiều 10mm

ĐVT: Cái (Chưa VAT)
Giá: 15.000 VNĐ
Van 1 chiều 12mm

Van 1 chiều 12mm

ĐVT: Cái (Chưa VAT)
Giá: 15.000 VNĐ
Lưới lọc 10mm

Lưới lọc 10mm

ĐVT: Cái (Chưa VAT)
Giá: 15.000 VNĐ
Lưới lọc 12mm

Lưới lọc 12mm

ĐVT: Cái (Chưa VAT)
Giá: 15.000 VNĐ
Lưới lọc van 1 chiều 16mm

Lưới lọc van 1 chiều 16mm

ĐVT: Cái (Chưa VAT)
Giá: 150.000 VNĐ
Dimmer tinh chỉnh tốc độ bơm

Dimmer tinh chỉnh tốc độ bơm

ĐVT: Cái (Chưa VAT)
Giá: 250.000 VNĐ
Bơm từ tính 7.0L/Phút

Bơm từ tính 7.0L/Phút

Model: MG218XP02B23-2 (Chưa VAT)
Giá: 5.000.000 VNĐ
Đầu nối ống 4mm

Đầu nối ống 4mm

ĐVT: Cái (Chưa VAT)
Giá: 7.000 VNĐ
Gọi ngay SMS Chỉ Đường
Zalo