h1

h2

h3

h4

h5
h6
JC
XT 01
CÂN ĐỊNH LƯỢNG
Cân định lượng 50g

Cân định lượng 50g

Model: PP-50 (Gồm VAT 8%)
Giá: 4.320.000 VNĐ
Cân định lượng 100g

Cân định lượng 100g

Model: U100 (Gồm VAT 8%)
Giá: 7.560.000 VNĐ
Cân định lượng 500g

Cân định lượng 500g

Model: PP-500 (Gồm VAT 8%)
Giá: 10.800.000 VNĐ
Cân định lượng 2500g

Cân định lượng 2500g

Model: U1025K (Gồm VAT 8%)
Giá: 21.600.000 VNĐ
Máy định lượng tự động 1 đầu cân 100g - 5000g

Máy định lượng tự động 1 đầu cân 100g - 5000g

Model: U1055K (Gồm VAT 8%)
Giá: 37.800.000 VNĐ
Cân định lượng 1 đầu công nghiệp 20g - 1000g

Cân định lượng 1 đầu công nghiệp 20g - 1000g

Model: JW-AX1-2-1 (Gồm VAT 8%)
Giá: 75.600.000 VNĐ
Cân định lượng 2 đầu công nghiệp 50g - 3000g

Cân định lượng 2 đầu công nghiệp 50g - 3000g

Model: JW-AX2-2-1 (Gồm VAT 8%)
Giá: 129.600.000 VNĐ
Máy đóng gói may bao tự động 5-50Kg

Máy đóng gói may bao tự động 5-50Kg

Model: PRO-AX1 (Gồm VAT 8%)
Giá: 216.000.000 VNĐ
Gọi ngay SMS Chỉ Đường
Zalo