h1

h2

h3

h4

h5
h6
XT 01
CÂN ĐỊNH LƯỢNG
Cân định lượng 50g

Cân định lượng 50g

Model: PP-50 (Gồm VAT)
Giá: 4.400.000 VNĐ
Cân định lượng 100g

Cân định lượng 100g

Model: U100 (Gồm VAT)
Giá: 7.700.000 VNĐ
Cân định lượng 500g

Cân định lượng 500g

Model: PP-500 (Gồm VAT)
Giá: 11.000.000 VNĐ
Cân định lượng 1500g

Cân định lượng 1500g

Model: U1015K (Gồm VAT)
Giá: 16.500.000 VNĐ
Cân định lượng 2 đầu 1500g

Cân định lượng 2 đầu 1500g

Model: UD1012K (Gồm VAT)
Giá: 38.500.000 VNĐ
Cân định lượng 2500g

Cân định lượng 2500g

Model: U1025K (Gồm VAT)
Giá: 22.000.000 VNĐ
Máy định lượng tự động 1 đầu cân 100g - 5000g

Máy định lượng tự động 1 đầu cân 100g - 5000g

Model: U1055K (Gồm VAT)
Giá: 38.500.000 VNĐ
Máy chiết Lọ/Hủ 4 đầu cân đối xứng

Máy chiết Lọ/Hủ 4 đầu cân đối xứng

Model: PCF-1015K (Gồm VAT)
Giá: 71.500.000 VNĐ
Máy chiết Lọ/Hũ 4 đầu cân dạng thẳng

Máy chiết Lọ/Hũ 4 đầu cân dạng thẳng

Model: PFL-5000 (Gồm VAT)
Giá: 104.500.000 VNĐ
Máy định lượng 1 đầu cân bán tự động 20g - 2000g

Máy định lượng 1 đầu cân bán tự động 20g - 2000g

Model: JW-AX1-2-1 (Gồm VAT)
Giá: 71.500.000 VNĐ
Máy định lượng 2 đầu cân bán tự động 50g - 3000g

Máy định lượng 2 đầu cân bán tự động 50g - 3000g

Model: JW-AX2-2-1 (Gồm VAT)
Giá: 132.000.000 VNĐ
Máy đóng gói may bao tự động 5-50Kg

Máy đóng gói may bao tự động 5-50Kg

Model: PRO-AX1 (Gồm VAT)
Giá: 352.000.000 VNĐ
Gọi ngay SMS Chỉ Đường
Zalo